Složení výboru Asociace polio platné od 25. 6. 2016


Jméno a funkce Bydliště a telefon
PhDr. Marcela Stránská Praha 6 
předsedkyně 602 873 420
Emil Chadima Poděbrady
1. místopředseda,
organizace rekondičních pobytů
325 613 573
Jaroslava Šebestová Praha 10 
místopředsedkyně, sekretariát 728 119 174
Jana Zimová Praha 6
místopředsedkyně, projekty 220 920 328
   
Ludvika Bradová Louny
organizace rekondičních pobytů 474 552 4987
Ing. Božena Doležalová Praha 4
členka 222 969 051
Věra Hesounová Praha 11
členka 737 444 239
MUDr. Marta Langmeierová, CSc. Praha 5
zdravotní problematika 222 957 614
Mgr. Mária Mruzková Ostrava-Poruba
Zpravodaj AP, organizace akcí  591 120 038
Věra Novotná Praha 4
členka 272 763 563
MUDr. Hana Opravilová Praha 5
zdrav. problematika, východočeský region, organizace rekondíč. pobytů 233 321 388
MUDr. Eva Přibylová Ostrava-Výškovice
zdrav. problematika, severomoravský region   596 747 792
Bohumil Svoboda Praha 10
člen 737 536 135
PhDr. Libuše Zušťáková Praha 10
členka, kultura 737 658 073

 


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Štítky

  1. EPU

Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800


Sídlo Asociace

Sídlo Asociace

Jabloňová 2891, 10600 Praha 10

Více

—————