Akutní poliomyelitis a PPS - Část 1

Vážení čtenáři,

mnoho lidských osudů bylo v polovině 20. století poznamenáno závažným onemocněním, které způsoboval poliovirus - akutní poliomyelitidou. Statisíce, hlavně dětí a mladých lidí, na celém světě onemocněly touto závažnou chorobou, která u většiny z nich vedla k trvalému poškození pohybového aparátu. Vakcína proti viru objevená Sabinem a Salkem dokázala většinu světa zbavit této choroby. Přesto stále ještě existují oblasti, hlavně v rozvojovém světě, kde virus poliomyelitidy hrozí.

Boj za eradikaci polio vedou společně Světová zdravotnická organizace (WHO) a mezinárodní organizace Rotary International. WHO zabezpečuje převážně organizační část, dodává odborníky a řídí celou akci. Rotary International se výraznou měrou podílí na finančním zabezpečení (dosud se jedná o desítky milionů dolarů). Spolupráce obou organizací probíhá od roku 1988 a za tu dobu počet onemocnění ve světě poklesl o 99 %, na méně než 3000, a počet zemí, kde se polio vyskytuje, poklesl ze 125 na 20. Cílem je definitivní eradikace akutní poliomyelitidy do roku 2005, kdy Rotary International bude slavit stoleté výročí založení.

I když se podaří akutní onemocnění zcela vymýtit, bude na světě existovat velká skupina lidí, kteří akutní onemocnění prodělali a trpí jeho následky. Předpokládá se, že na světě žije až 12 milionů postižených. Jen v Evropě jich je asi 700 000, v USA 2 miliony. V naší republice žije asi 10 000 lidí, kteří prodělali akutní poliomyelitidu.

Bylo prokázáno, že až u 70 % lidí po prodělaném onemocnění v pozdější době (i za několik desetiletí od onemocnění) dochází ke komplexu problémů, který se souborně nazývá postpoliosyndrom.

Akutní onemocnění probíhalo v naší republice v několika vlnách hlavně v padesátých letech. Vzhledem k tomu, jaká doba uplynula, a vzhledem k tomu, že mnoho lidí neví, co to byla akutní poliomyelitis, a ještě více lidí neví, co je to postpoliosyndrom, rozhodli jsme se vydat tuto publikaci. Chceme připomenout pacientům i lékařům, o jak závažný problém se jedná, a chceme nabídnout některá řešení, jak zmírnit následky postpoliosyndromu.

 

Obsah

1. Původce poliomyelitidy

2. Akutní onemocnění

3. Léčebné metody při akutním onemocnění

4. Vakcinace a epidemiologie

5. Postpoliosyndrom (PPS)

5.1 Příčiny vzniku postpoliosyndromu

5.2 Kritéria postpoliosyndromu

5.3 Klinické formy postpoliosyndromu

5.4 Léčebné možnosti postpoliosyndromu

5.5 Postpoliosyndrom a léky

5.6 Současný pohled na rehabilitaci pacientů

5.7 Prevence rozvoje postpoliosyndromu

6. Invazivní zákroky a vyšetření u PPS

6.1 Chirurgické zákroky

6.2 Dentální zákroky

7. Závěr

 


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————