12.09.2019 10:06

Svolání Shromáždění všech členů AP na 22. 9. 2019 do Janských Lázní

Výbor Asociace polio svolává shromáždění všech členů Asociace polio, které se uskuteční v sobotu dne 22. září 2019 od 10:00 hodin v Malém sále Janského dvora SLL Janské Lázně.

Program:

1. Zahájení, přivítání hostů.
2. Zpráva o činnosti za období říjen 2018 - září 2019.
3. Výroční zprávy a účetní uzávěrka hospodaření za rok 2018, schválení.
4. Plány na rok 2020.
5. Diskuse, přijetí usnesení, závěr.

Registrace členů AP začíná v 9:30 h. Účastnit se mohou všichni členové, i neaktivní (neplatící), ale ti nemohou hlasovat. Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na shromáždění všech členů AP. 

Za Asociaci polio předsedkyně PhDr. Marcela Stránská

—————

Zpět


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————