11.09.2018 20:02

Pozvánka na Festival a Shromáždění všech členů AP

Výbor Asociace polio svolává shromáždění všech členů, které se uskuteční v sobotu dne 29. září 2018 od 10:00 hodin v Malém sále Janského dvora SLL Janské Lázně.

Program:

1. Zahájení.
2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Informace o činnosti za poslední období.
4. Schválení Výroční zprávy a účetní uzávěrky hospodaření za rok 2017, schválení zprávy o hospodaření.
5. Plán na rok 2019.
6. Diskuse, přijetí usnesení, závěr.

Registrace členů AP začíná v 9:30 h. Účastnit se mohou všichni členové, i neaktivní (neplatící), ale ti nemohou volit. Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na shromáždění všech členů AP. S ohledem na potřebu usnášeníschopnosti členské schůze prosíme o osobní účast, případně o zastoupení jinou osobou, k čemuž lze využít níže uvedený formulář plné moci.

Za Asociaci polio předsedkyně PhDr. Marcela Stránská

—————

Zpět


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————