Pozvánka na odbornou konferenci 

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ Praha a Asociace polio vás zvou na odbornou konferenci 

"Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. Zkušenosti obrnářů."

dne 24. 10. 2018 do velké přednáškové síni, v budově č. 11 SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10 

Konference se koná v den, kdy se slaví Světový den boje za vymýcení dětské obrny vyhlášený OSN. 

Akce se uskutečňuje s finanční podporou Úřadu vlády ČR.

 
PROGRAM  

9:30 - 9:35

Zahájení

9:35 - 9:40

Přivítání a slovo úvodem konzultačního dne, PhDr. Marcela Stránská, předsedkyně Asociace polio, MUDr. B. Macková (vedoucí CEM, SZÚ)

9:40 - 10:10

Poliomyelitida – Současná epidemiologická situace (MUDr. Jitka Částková, CSc., SZÚ)

10:15 - 10:35

Národní program surveillance poliovirů ve vnějším prostředí (MUDr. Petra Rainetová, SZÚ)

10:40 - 11:00

Zkušenosti z Polio poradny a občany s polio v současnosti (prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)

11:05 - 11:25

Příčiny vzniku postpoliomyelitického syndromu a diagnostika (doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., 1. LF UK)

11:30 - 11:50

Kvalita života obrnárov na Slovensku - úvodná sonda (PhDr. Štefan Grajcár, předseda Asociácie polio v SR)

12:00 - 12:50

Přestávka, občerstvení

12:55 - 13:20

Léčba poliomyelitidy a postpoliomyelitického syndromu v Janských Lázních (MUDr. Ivana Uiberlayová, primářka Lázeňské léčebny dospělých a Odborného léčebného ústavu)

13:20 - 13:45

Farmakologie postpoliomyelitického syndromu (doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., 1. LF UK)

14:00 - 14:45

Vzpomínky na léčení obrny a co z toho plyne (doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, DrSc.)

14:45 - 15:00

Co mi polio vzalo a dalo. (MUDr. Eliška Bébrová, 2. LF UK)

15:00 - 15:45

Diskuze a ukončení konference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účast členů Asociace polio

Pokud máte osobní zájem o uvedenou konferenci a chcete se jí zúčastnit, musíte se zaregistrovat (zajištění míst v posluchárně) telefonicky nebo e-mailem u pani Věry Hesounové: telefon: 737 444 239, e-mail: vera.hesoun@seznam.cz. V případě, že pojedete autem, nahlaste SPZ, abychom mohli zajistit vjezd do areálu SZÚ. SZÚ vyhradí parkoviště. Posluchárna je bezbariérová (nájezdová šikmá plošina, výtah).
V rámci diskuse rádi uvítáme vaše příspěvky týkající se života obrnářů, vaše problémy, životní příběhy, vlastní zkušenosti, náměty na zlepšení, atd.
Bližší informace poskytne: MUDr. Hana Opravilová, telefon: 705 302 343, e-mail: H.Opravilova@seznam.cz.

 

Vše ostatní naleznete na webových stránkách SZÚ www.szu.cz/tema/prevence/odborna-konference-postpoliomyeliticky-syndrom-prenosna.

 

Asociace polio

Model polioviru byl instalován v Janských Lázních v roce 2010 u příležitosti 50. výročí vymýcení poliomyelitis anterior acuta (dětské obrny), neboli Heineovy-Medinovy nemoci v Československu jako vzpomínka na všechny postižené a na ty, kteří jim v jejich těžkém údělu obětavě pomáhali. Autor sochy je obrnář doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, CSc.  

Asociace polio (dále jen AP) je spolek s působností v České republice. Základním programem AP je hájení a prosazování zájmů skupiny osob postižených následky po poliomyelitidě, která byla od roku 1960 u nás eradikovaná, čím se zamezilo výskytu nových onemocnění. Nebyly ale zlikvidovány následky bývalých epidemií a výskytů, zůstali chronici s postižením různého druhu a stupně.

Cílem AP je hájit zájmy této poměrně ještě početné skupiny invalidních občanů. V současnosti má Asociace polio do 1 000 aktivních členů. Snížení počtu členské základny lze přisuzovat přirozenému úbytku a stářím spojeným se sníženými aktivitami.

 


Aktuality

23.10.2018 10:54

Zabezpečené internetové stránky

Od 19.10.2018 používáme zabezpečené internetové stránky Asociace polio. Napíšete-li do adresní řádky "polio.cz", je adresa automaticky doplněna na plnou adresu tj. "https://www.polio.cz/". Na jejím začátku je "htpps", což znamená, že se jedná o zabezpečené připojení. U adresního řádku se...

Celý článek

—————

01.10.2018 17:23

Pozvánka na odbornou konferenci

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ Praha a Asociace polio vás zvou na odbornou konferenci "Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. Zkušenosti obrnářů." dne 24. 10. 2018 do velké přednáškové síni, v budově č. 11 SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10  Konference se...

Celý článek

—————

11.09.2018 20:02

Pozvánka na Festival a Shromáždění všech členů AP

Výbor Asociace polio svolává shromáždění všech členů, které se uskuteční v sobotu dne 29. září 2018 od 10:00 hodin v Malém sále Janského dvora SLL Janské Lázně. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu. 3. Informace o činnosti za...

Celý článek

—————

06.09.2018 22:09

Pozvánka na odbornou konferenci SZÚ Praha

Státní zdravotní ústav zveřejnil Pozvánku s podrobným programem na odbornou konferenci  Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. Zkušenosti obrnářů. která se koná 24. 10. 2018, kdy se slaví Světový den boje za vymýcení dětské obrny vyhlášený OSN. Vše naleznete na webových stránkách...

Celý článek

—————

12.08.2018 15:31

Obrnáři se činí

Tuto sobotu, 11. 8. 2018, se zúčastnili 34. ročníku Běhu do vrchu Janské Lázně - Černá Hora. Závod v běhu, dlouhý 8,6 km a s převýšením 650 m neabsolvovali, ale s velkým zaujetím bojovali na malém okruhu v katastru Janské Lázně. Závod je součástí Českého poháru v běhu do vrchu,...

Celý článek

—————

03.08.2018 19:45

Pražská organizace vozíčkářů zve

na 36. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů Hvězdy 2018 dne 8. září do Obory Hvězda do prostoru před letohrádkem. Soutěžit se bude v různých slalomech, závodech na 1 500 metrů a doplňkových závodech na 300 metrů.    Paní předsedkyně Mgr. Jaroslava Franková by...

Celý článek

—————

21.06.2018 00:03

Zpravodaj AP 1-2 2018

V těchto dnech k vám přichází nové číslo našeho časopisu.  Přílohou tohoto Zpravodaje jsou Stanovy AP, doplněné o kontrolní a revizní komisi. Od 1. 3. 2018 jsou zapsané ve Sbírce listin Veřejného rejstříku. V tomto kompletním znění jsou uvedené i na našich webových stránkách ve...

Celý článek

—————

06.06.2018 21:28

Zahájení lázeňské sezony s prezentací Asociace polio

2. června se v Janských Lázních na kolonádě představila Asociace polio veřejnosti. V modrém stánku si návštěvnívi mohli prohlédnout vystavená první Informatória, jednotlivá čísla Zpravodajů a knihy Ály Wokouna. Rozdávaly se propagační texty o Asociaci polio, včetně informací "co je polio". V čele...

Celý článek

—————

31.05.2018 23:19

Spolupráce se Státním zdravotním ústavem

Na základě nové Koncepce Asociace polio na roky 2017-2019 jako poslední generace obrnářů chceme dávat do povědomí zkušenosti, které se životem s poliomyelitídou máme. V návaznosti na rok 2015 jsme byli osloveni Státním zdravotním ústavem v Praze k spoluorganizaci jednodenní odborné konference....

Celý článek

—————

08.05.2018 23:49

Stanovy Asociace polio

Dne 1. 3. 2018 byly Stanovy AP doplněné o kontrolní a revizní komisi zapsané ve Sbírce listin Veřejného rejstříku. V tomto kompletním znění jsou uvedené ve složce ASOCIACE  -  Stanovy.

Celý článek

—————Sídlo Asociace

Sídlo Asociace

Jabloňová 2891, 10600 Praha 10

Více

—————


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Štítky

  1. EPU

Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800


Sídlo Asociace

Sídlo Asociace

Jabloňová 2891, 10600 Praha 10

Více

—————